http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Mong Nơi Ấy Anh Bình Yên


Nơi ấy anh có bình yên?
Có hạnh phúc? Hay đứng trên bờ vực thẳm
Có trọn vẹn trong vòng tay ấm?
Bên bạn đời anh gọi vợ ơi...!


Xuân bên ấy có trọn vẹn niềm vui
Có trọn vẹn điều anh mong ước
Có trọn vẹn tháng ngày hạnh phúc
Đi đến miền cổ tích nơi anh

Dù biết rằng anh đã quên em
Quay lưng đi tìm hạnh phúc mới
Anh ơi ! Sống một ngày cũng là chồng vợ
Em không thể quên đạo lý, luật đời

Em mong nơi ấy anh bình yên
Sống ấm êm vui trong duyên mới
Bởi chia ly là trăm ngàn bể khổ
Đời mất vui khi tình nghĩa chẳng còn

        Sáng tác: 06/02/2015
Lý Thị Minh Tâm