http://hongtam980.blogspot.com

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Chỉ Là Cát Bụi ( ta là ai 2)

Ta chỉ là cát bụi mà thôi
Trời tạo hoá cho ta thành một kiếp
Sống trên đời này ta phải hiểu tiếp
Nhân sinh - tiền kiếp - luân hồi

Ta chỉ là hạt bụi hoá thân thôi
Đã đầu thai từ một kiếp trước
Có lẽ từ nhiều kiếp
Biết đâu là con thú
Biết đâu là quỷ dữ
Ức hiếp dân lành , sát hại chim muông

Một kiếp người sao quá đau thương
Dù đã hiểu một phần trong đạo lý
Dù đã hiểu sao vẫn ích kỷ
Hằn học, tranh đua , chém giết lẫn nhau
Chỉ một kiếp người mà ta thấy đau
Mai chết rồi !
Mình chỉ là cát bụi mà thôi

Sáng tác: 15/02/2015
Lý Thị Minh Tâm