http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Sầu

Ngậm ngùi nước rẽ chia dòng
Tim đau nhỏ giọt mưa lòng người ơi
Tình ta giờ đã chia phôi
Người vui bên đó em đây sầu đời

***
Tim đau nhỏ giọt ngậm ngùi
Chiêm bao em gọi tên người cố nhân
Hoa tươi giờ  héo phai tàn
Nụ sầu nở giữa chiều man mác chiều

14/01/2015
   Lý Thị Minh Tâm