http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

QUÊ TÔI

Là nơi chôn nhau cắt rốn
Quê hương có bóng Mẹ hiền
Ngày đêm mỏi mòn trông đợi 
Ôi ! Tình mẫu tử thiêng liêng
Quê tôi có sông Vàm Cỏ
Lục bình nở tím mênh mông
Dòng sông mang phù sa đỏ
Mùa mưa nước lớn nước ròng
Chúng tôi lật từng trang sử
Quê mình lập nhiều chiến công
Yêu sao dòng sông Vàm Cỏ
Nơi đây nhuốm giọt máu hồng
Về thăm địa đạo Lợi Thuận
Rừng cây reo vui đón chào
Hoà chung sắc cờ màu áo
Tự hào quê tôi biết bao
Chúng tôi bao lần thầm nghĩ
Chỉ mong thế hệ mai sau
Học giỏi xây dựng đất nước 
Cho quê hương mãi đẹp giàu23/09/2015


http://vannghequangtri.blogspot.com/2015/10/que-toi-tho-hong-tam.html