http://hongtam980.blogspot.com

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

GỬI NGƯỜI MỘT CHÚT GIÓ HEO MAYLối xưa mất dấu bụi vàng
Chiều phai màu nắng thu sang bên thềm
Nỗi sầu vây kín con tim
Gió theo đường gió lãng quên tháng ngày

Gửi người một chút heo may
Đò sang bến lỡ còn cay đắng lòng
Trách chi con sáo sang sông
Thì thôi ta đã cố nhân lâu rồi

Thu về lá khóc bên đồi
Buồn cho con nhện một đời giăng tơ
Thương ai còn đợi còn chờ
Thương ta đêm với bài thơ lỡ làng

MINH TÂM